Activitati extracurriculare in luna aprilie 2017

 

Excursie la ferma de animale Bucurestii in data de 27 aprilie 2017.Vizita la fabrica de paine Vel Pitar Pitesti in data de 19 aprilie 2017.

Excursie la Pietrosani in data de 25 aprilie 2017.

Inscrieri anul școlar 2017-2018

La data de 1 aprilie 2017 au început înscrierile pentru anul 2017-2018 .

 

FUNDAMENTUL EDUCAŢIONAL
Apasa-ma!
 Proiectul grădiniţei porneşte de la modelul educaţiei personalizate care susţine aptitudinile şi potenţialul fiecărui copil. Activităţile instructiv-educative în Grădiniţa „Motanul incaltat” se concentrează pe nevoile multiple ale copilului, tinand cont de sanatate, nutritie, educatie, stimulare psihosociala corespunzatoare si de rolul mediului in care acesta traieste.

 

MISIUNEA GRĂDINIŢEI
Apasa-ma!

Principalul deziderat de la care a pornit echipa managerială a grădiniţei a fost acela de a oferi copiilor din Grădiniţa “Motanul Încălţat” îngrijire ireproşabilă, din toate punctele de vedere. Atenţia acordată în egală măsură fiecărui copil, fără excepţie, este fundamentul educaţiei şi îngrijirii în grădiniţa noastră. Grădiniţa noastră – o poartă deschisă dezvoltării armonioase a personalitatii umane.

  • Realizarea permanentă a unor provocări intelectuale care să dezvolte potenţialul academic şi social al fiecărui copil
  • Depistarea şi încurajarea aptitudinilor de la cele mai mici vârste şi familiarizarea copiilor cu mijloace moderne de informare
  • Dezvoltarea armonioasă a copiilor pe fondul unei atente supravegheri a stării de sănătate, tonusului şi nutriţiei adecvate

 

VIZIUNEA GRĂDINIŢEI
Apasa-ma!

Din misiunea grădiniţei rezultă şase caracteristici fundamentale pe care personalitatea copiilor noştri le vor dobândi:

  • respectul faţă de sine, faţă de celălalt şi faţă de mediu;
  • participarea activă şi responsabilă, prin adaptare rapidă la cerinţele societăţii de mâine;
  • comunicare eficientă;
  • utilizarea globală sau independentă a stilurilor de învăţare şi a inteligenţelor multiple pentru rezolvarea de probleme;
  • dezvoltare fizică armonioasă şi însuşirea de deprinderi corecte de igienă;
  • fixarea şi îndeplinirea standardelor înalte pentru orice obiectiv de învăţare;

 

SPECIFICUL GRĂDINIŢEI
Apasa-ma!
Modelul educaţiei pentru dezvoltare armonioasă şi sănătoasă a individului încurajează ca strategii de lucru învăţarea prin descoperire şi crearea unor motivaţii puternice pentru succes şi reuşită şcolară.Grădiniţei ”Motanul Incaltat” îi sunt specifice atenţia dirijată către fiecare preşcolar, tratarea diferenţiată, monitorizarea atentă a progresului şi a stării de sănătate.      Programul grădiniţei încurajează învăţarea limbilor străine (engleza si germana) şi derularea altor activităţi extracurriculare care să stimuleze aptitudinile individuale: arte plastice, pictura muzică, dans, educaţie fizică, inot,etc. Iar in timpul vacantei organizam tabere pentru prescolari iarna la ski iar vara la cercetasi.Specific grădiniţei este feed-back-ul atent şi constant către părinţi, cu informaţii la sfârşit de săptămână despre progresul fiecărui copil.Acestea se transmit prin fişe-tip de înregistrare ritmică a progresului, prin discuţii cu familiile, prin setul de fişe adăugate portofoliului individual la finalul fiecărei săptămâni, semestru sau an. Fiecare copil beneficiază de recomandări pentru direcţiile de dezvoltare a aptitudinilor sau intereselor.
STRUCTURA
Apasa-ma!
Grădiniţa va funcţiona cu 4 grupe: doua grupe mici, o grupa mijlocie si o grupa mare acestea cuprinzând copii între 2 şi 6 ani. Grupele de copii nu vor depăşi 16 înscrişi pentru fiecare nivel de vârstă, iar coordonarea activităţii va fi făcută de profesori pentru invatamant prescolar, ajutati de supraveghetoare şi îngrijitoare. Copiii grădiniţei vor putea opta pentru program scurt, mediu sau lung, acestea derulându-se pentru fiecare grupă, cu opţiuni de masă, odihnă sau supraveghere prelungită după ora 18.00.
PROGRAMUL DE FUNCŢIONARE
Apasa-ma!
Programul zilnic este 8.00 – 16.00, cu activităţi suplimentare de tip club până la ora 18.00 şi cu deschiderea grădiniţei de la ora 7.00 Programul zilnic realizează un echilibru între activităţile de joc, învăţare şi odihnă. Orarul alternează perioadele de joc liber cu activităţile comune sau în aer liber. Sunt prevăzute intervale pentru servirea meselor şi pentru somn. Durata acestora variază de la o grupă la alta în funcţie de vârsta copiilor.